Toezicht, audits en intern onderzoek

Directeur-eigenaar van de erkende beoordelende organisatie Testudo. Toezicht namens onder meer het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, het ministerie van Economische Zaken, het ministerie van Sociale Zaken en het ministerie van Binnenlandse Zaken op examinerende instellingen. Adviezen op het gebied van compliance en improvement. Zelfstandige en onafhankelijke auditor/onderzoeker binnen organisaties voor het in kaart brengen van diverse onderwerpen. Zowel praktisch als wetenschappelijk.  

Naar website Testudo >>  

Betrokken en scherp manager

(Interim) management is ondernemen met oog voor de grote lijnen én het detail. Voor mensen en voor doelstellingen. Ruime ervaring in zowel profit als non-profitinstellingen, zoals KCE (KwaliteitsCentrum Examinering) en NIDAA (Nederlands Instituut voor de Documentatie van Anoniem Afstanddoen).  

Naar website NIDAA >>

Conceptontwikkeling, tekstschrijven en markt- en lezersonderzoek

  Ondernemer sinds 1989. Mede-eigenaar van Accent Grave : tekstschrijvers. Gespecialiseerd in 'academische opdrachtgevers' die een complexe boodschap (zoals medisch, technisch, financieel en juridisch) toegankelijk willen communiceren. Verder een brede kring van B-to-B- en B-to-C-opdrachtgevers voor onder meer brochures, jaarverslagen, advertenties, websites, boeken, publieks- en personeelsmedia, persberichten, mailings, pay-offs, en arbeidsmarktcommunicatie.  

Naar website Accent Grave >>

Begeleiding masterscripties en promotieonderzoek

Van quick scan tot intensieve begeleiding. Voor professionals die hun vakkennis aanvullen met een studie aan hogescholen (post-hbo), universiteit of business school. Of promotieonderzoek. Examinator voor onder andere ISBW en BSn. Co-auteur van het Handboek/Werkboek Buitenpromoveren en medeoprichter van het Expertisecentrum Buitenpromoveren.

"We hebben met deze thesis de 'Best in Business'-award gewonnen. Dank voor je rol in dit geheel."
A. Slurink, directeur Markt Noord, Rabobank Amsterdam (Nyenrode MBA in Food and Finance)

Naar website Expertisecentrum Buitenpromoveren >>

Toezicht
Management
Communicatie
Coaching

Proefschrift White Rabbit
 

Communicatie/organisatiewetenschappen
Thema: communicatie binnen organisaties

Regels kunnen beknellen, maar geven ook houvast. Hoe gaan professionals om met hun taken als zij geen duidelijke regels ervaren? Een actuele vraag, zeker nu steeds meer organisaties zich realiseren dat niet alles in regels is te vangen, en zelfs actiever willen sturen op waarden.

Dit proefschrift op het snijpunt van organisatie- en communicatiewetenschappen voert een verkenning uit naar strategieën die professionals volgen bij het omgaan met deze problemen ('gaten') rond regels en de wijze waarop zij over deze situaties communiceren.

De ontwikkelde classificatie Nederlandse Collectie van Gaten in Regels vormt een waardevol instrument om het gesprek over praktische werksituaties op gang te brengen. Daarnaast geven de uitkomsten van het uitgevoerde empirisch onderzoek richting aan de manier waarop organisaties deze beslisprocessen kunnen faciliteren.

 

Following the white rabbit: rule users' effects on the life cycle of holes in rules.

promotor: prof. dr. G.J.L.M. Lensvelt-Mulders
copromotor: dr. P. Pelzer

 

Paperback € 39,95 (Engelstalig),
isbn 9789081935302
Hier bestellen

e-Book € 24,95 (Engelstalig),
isbn 9789081935319
iban NL62ABNA0565042777, bic ABNANL2A
Hier downloaden

 

Handboek buitenpromoveren
Werkboek Buitenpromoveren


Thema: mid-career promoveren

Professioneel Nederland academiseert en promoveert. De professionele praktijk van het bedrijfsleven zoekt steeds nadrukkelijker de verbinding met de wetenschap, hogescholen eisen een steeds groter aantal gepromoveerden in hun onderwijsteam, en universiteiten zien de lesgelden en promotiepremie van buitenpromovendi als welkome inkomstenstroom.

Het Handboek Buitenpromoveren is het eerste en meest complete overzicht van alle aspecten en afwegingen rond promoveren naast en na een carrière. In een mix van feitelijke informatie en ervaringen van promovendi, gepromoveerden en promotoren. Uit bedrijfsleven, overheid en non-profitorganisaties. Een inspirerend boek voor buitenpromovendi in spe en onderweg, begeleidende hoogleraren, en iedereen die betrokken is bij promotietrajecten. Waar het Handboek ruim 420 pagina’s inhoudelijke informatie biedt over alle aspecten van het promotieproces, daagt het Werkboek de promovendus onderweg en in spe vooral uit om die inhoud naar het eigen onderzoek te vertalen en zich zo te oefenen in onderzoek op academisch niveau.

Het Handboek en het Werkboek zijn geschreven door Floor Basten (gepromoveerd, sociale wetenschappen) en Kerstin van Tiggelen (gepromoveerd, communicatie/organisatie- wetenschappen).

 

Handboek Buitenpromoveren:
Paperback € 57,95 (Nederlandstalig)
isbn 9789081935326 (eerste druk, 2013)
isbn 9789081935333 (tweede druk, 2015)
isbn 9789081935364 (derde druk, 2018)
Lees NRC-recensie

Werkboek Buitenpromoveren:
Paperback € 34,95 (Nederlandstalig)
isbn 9789081935340 (eerste druk, 2015)


Bestellen via Expertisecentrum Buitenpromoveren

 

 

Wetenschappelijke publicaties
 

Sociologie/Criminologie
Thema: naoorlogse vondelingen

De vondst van een vondeling heeft het maatschappelijk effect van een omgekeerd Amber Alert: plotseling kijkt iedereen niet uit naar een verdwenen kind, maar naar een mogelijk verdwenen moeder; althans, een vrouw bij wie de zwangerschap opeens lijkt te zijn verdwenen. Onderwerpen waarbij de veiligheid van kinderen op het spel staat hebben, gemeten naar of veroorzaakt door de intensieve media-aandacht, een grote impact op de samenleving. Denk hierbij aan situaties zoals een babylijkje, een weggelopen kind, etnische ontvoering, familiedrama’s, en – dus ook – vondelingen.

Politie, Raad voor de Kinderbescherming, CBS en rechtbanken beschikken geen van alle over gestructureerde historische statistische informatie over vondelingen. Stichting Nederlands Instituut voor de Documentatie van Anoniem Afstanddoen, kortweg NIDAA, waarvan de onderzoeker zowel oprichter als directeur is, heeft daarom voor overheid, wetenschap, media, zorginstellingen en particuliere belangstellenden een overzicht samengesteld van vondelingen en babylijkjes sinds 1 januari 1946. Dit overzicht dient als dataset voor verder onderzoek.

 

De enfantibus expositis in Batavia post secundum bellum omnium gentium:

Tiggelen, K.B. van (2018). De mythe van de Nederlandse vondelingenluiken (1500-1900). Sociologos, 39(2), 87-106. artikel | bronnen

Tiggelen, K.B. van (2016). Vondelingen in Nederland. Actoren en factoren in het naoorlogse debat. Mens en Maatschappij, 91(3), 211-234. doi:10.5117/MEM2016.3.TIGG artikel | journal | bronnen

Tiggelen, K.B. van (2015). Vondelingen in Nederland. Demos, 31(11), 4-7. artikel | journal | bronnen

 

Educational cv


PhD Organisatie/communicatiewetenschappen
MBA (cum laude)
Nederlandse Taal- en Letterkunde
 

Overige


NVAO geaccrediteerd
(Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie)

INK certified lead auditor
(Instituut Nederlandse Kwaliteit)

NVOA Award laureaat
(Nederlandse organisatie voor Vrouwelijke OrganisatieAdviseurs)
 

Contact


Golfresidentie 119, 8251 NS Dronten
0321 - 31 11 61/06 - 51 35 08 97
info@kerstinvantiggelen.nl
linkedin.com/in/kerstinvantiggelen
Skype kerstin1965