Dr. Kerstin van Tiggelen, MBA

Toezicht, audits en intern onderzoek

Directeur-eigenaar van de erkende beoordelende organisatie Testudo. Toezicht namens onder meer het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, het ministerie van Economische Zaken, en het ministerie van Sociale Zaken op examinerende instellingen. Adviezen op het gebied van compliance en improvement. Zelfstandige en onafhankelijke auditor/onderzoeker binnen organisaties voor het in kaart brengen van diverse onderwerpen. Zowel praktisch als wetenschappelijk.

Naar website Testudo >>