Dr. Kerstin van Tiggelen, MBA

Toezicht, audits en intern onderzoek

Directeur-eigenaar van de erkende beoordelende organisatie Testudo. Toezicht namens onder meer de Stichting van de Arbeid en de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van Economische Zaken, en van Sociale Zaken op EVC-examinerende instellingen. Daarnaast ingehuurd voor ISO 9001 en het NRTO-keurmerk. Zelfstandige en onafhankelijke auditor/onderzoeker binnen organisaties voor het in kaart brengen van diverse onderwerpen inclusief adviezen op het gebied van compliance en improvement. Zowel praktisch als wetenschappelijk.

Naar website Testudo >>